บริการวางแผนการเงิน

 

การวางแผนการเงินคืออะไร

การวางแผนการเงินไม่ใช่เป็นเพียงแค่การจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่าย การออมเงิน หรือการกำหนดกลยุทธ์สำหรับการลงทุนเท่านั้น การวางแผนการเงินคือกระบวนการในการจัดทำแผนบริหารจัดการเรื่องการเงินส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อทำให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายชีวิตตามลำดับความสำคัญที่ต้องการได้

เป้าหมายสำคัญต่างๆ ในชีวิต ได้แก่ เป้าหมายเรื่องการซื้อบ้าน เรื่องการสมรส เรื่องการเลี้ยงดูและทุนการศึกษาบุตร เรื่องการจัดการความเสี่ยงสำหรับตนเองและครอบครัว เรื่องการเกษียณอายุ เรื่องการลงทุน เรื่องการวางแผนมรดก เรื่องการวางแผนภาษี รวมถึงเรื่องการมีเงินทุนเพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ เป็นต้น

CFP®,CERTIFIED FINANCIAL PLANNER, and are trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd.

Thai Financial Planners Association is the marks licensing authority for the CFP marks in Thailand, through agreement with FPSB.